ข่าวรับสมัครงาน

 

ประกาศท่าอากาศยานชุมพรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งต่างๆ

ประกาศท่าอากาศยานชุมพรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งต่างๆ | กรมการบินพลเรือน ประกาศท่าอากาศยานชุมพรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งต่างๆ
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559 11:31:03
250 อ่าน

ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งต่างๆ