ข่าวรับสมัครงาน

 

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานหัวหิน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานหัวหิน | กรมการบินพลเรือน ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานหัวหิน
วันที่ : 10 มกราคม 2560 06:43:00
179 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานหัวหิน