ข่าวรับสมัครงาน

 

ประกาศ กำหนดวันทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

ประกาศ กำหนดวันทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 | กรมการบินพลเรือน ประกาศ กำหนดวันทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557
วันที่ : 17 มิถุนายน 2557 03:46:17
26632 อ่าน

ประกาศ คณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ที่ 6/2557

เรื่อง กำหนดวันทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557