ประมูลขายทอดตลาด

 

เลขที่ 68/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว 256 รายการ

เลขที่ 68/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว 256 รายการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2286-0482 และขอดูพัสดุดังกล่าว ได้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 11.00 น. เลขที่ 68/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว 256 รายการ
วันที่ : 20 เมษายน 2558 10:57:22
22779 อ่าน