ประมูลขายทอดตลาด

 

เลขที่ 75/2558 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน ๒๕๕ รายการ

เลขที่ 75/2558 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน ๒๕๕ รายการประมูลขายทอดตลาด | กรมการบินพลเรือน เลขที่ 75/2558 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน ๒๕๕ รายการ
วันที่ : 20 สิงหาคม 2558 10:34:14
18120 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 10 ก.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ณ กลุ่มพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ

กรุงเทพมหานคร