ประมูลขายทอดตลาด

 

เลขที่ 1/2557 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ครั้งที่ 2

เลขที่ 1/2557 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ครั้งที่ 2ณ วันที่ 07 ต.ค. 2556 เลขที่ 1/2557 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ครั้งที่ 2
วันที่ : 20 ธันวาคม 2556 10:37:34
27191 อ่าน