ข้อมูลและบริการวิชาการ

รายงานการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
      สำหรับผู้ประสงค์ขอรายงานทั้งฉบับ เพื่อวัตถุประสงค์การนำไปใช้ด้านการศึกษา การค้นคว้าหรือประโยชน์ด้านนิรภัยการบิน
   ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ถึง

   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบิน
   สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน
   71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


   ติดต่อสอบถาม : กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน
   โทรศัพท์ : +66(0)2287-3198
   โทรสาร   : +66(0)2286-2925