ข้อมูลและบริการวิชาการ

การรายงาน และแบบฟอร์ม

 
bird strike reporting form
bird strike reporting form 
21 มกราคม 2558

0 1191 >
ขั้นตอนในการดำเนินการ และแบบฟอร์ม แจ้งเหตุอุบัติการณ์การจราจรทางอากาศ
ขั้นตอนในการดำเนินการ และแบบฟอร์ม แจ้งเหตุอุบัติการณ์การจราจรทางอากาศ 
7 มกราคม 2557

ขั้นตอนในการดำเนินการ และแบบฟอร์ม แจ้งเหตุอุบัติการณ์การจราจรทางอากาศ

0 1235 >
แบบฟอร์ม (Reporting Form)
แบบฟอร์ม (Reporting Form) 
7 มกราคม 2557

แบบฟอร์มมาตรฐานการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานชนนก

0 893 >
วิธีการ/ขั้นตอน/ข้อมูลในการติดต่อ
วิธีการ/ขั้นตอน/ข้อมูลในการติดต่อ 
7 มกราคม 2557

วิธีการ/ขั้นตอน/ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารสำหรับการแจ้งเหตุอากาศยานชนนก หรืออุบัติการณ์ ณ ท่าอากาศยาน

0 1060 >
เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือท่ากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือท่ากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
7 มกราคม 2557

เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

0 1064 >
แบบฟอร์ม (Reporting Form)
แบบฟอร์ม (Reporting Form) 
7 มกราคม 2557

แบบฟอร์ม (Reporting Form) ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแจ้งเหตุอากาศยาน หรือเรือประสบภัย

0 1140 >
วิธีการ/ขั้นตอน/ข้อมูลในการติดต่อ
วิธีการ/ขั้นตอน/ข้อมูลในการติดต่อ 
7 มกราคม 2557

วิธีการ/ขั้นตอน/ข้อมูลในการติดต่อ (แจ้งเหตุอากาศยาน หรือเรือประสบภัย)

0 879 >
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :