ข้อมูลและบริการวิชาการ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีเพื่อขอออกใบอนุญาต

 
ประกาศผลสอบพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 3/2559
ประกาศผลสอบพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 3/2559 
12 กันยายน 2559

ประกาศผลสอบพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 3/2559

0 455 >
ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 3/2559
ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 3/2559 
12 กันยายน 2559

ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 3/2559

0 761 >
ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ครั้งที่ 3/2559 สอบเมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559
ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ครั้งที่ 3/2559 สอบเมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 
5 กันยายน 2559

ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ครั้งที่ 3/2559 สอบเมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559

0 595 >
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 3/2559 (Click ที่รูปแว่นขยาย)
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 3/2559 (Click ที่รูปแว่นขยาย) 
5 กันยายน 2559

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 3/2559 (Click ที่รูปแว่นขยาย)

0 254 >
ประกาศผลสอบพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลสอบพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 2/2559 
17 มิถุนายน 2559

ประกาศผลสอบพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 2/2559

0 526 >
ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 2/2559 
15 มิถุนายน 2559

ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 2/2559

0 879 >
ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 
10 มิถุนายน 2559

ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559

0 731 >
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 2/2559 (Click ที่รูปแว่นขยาย)
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 2/2559 (Click ที่รูปแว่นขยาย) 
6 มิถุนายน 2559

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 2/2559 (Click ที่รูปแว่นขยาย)

0 337 >
ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 
1 มิถุนายน 2559

ผลสอบนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559

0 602 >
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
ไปที่หน้า :