เกี่ยวกับกรม

การพัฒนาองค์การ

 
ไฟล์แนบ download ขนาดไฟล์ download ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 447 ครั้ง
2 MB ดูข้อมูลออนไลน์
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.xlsx
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 485 ครั้ง
21 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 494 ครั้ง
4 MB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 476 ครั้ง
421 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนการดำเนินงานวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 485 ครั้ง
252 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการพัฒนาองค์การของตัวชี้วัด 11, 12 ปี 54.doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 607 ครั้ง
39 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการกรอกแบบสอบถาม GES.doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 466 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงาน Survey online .doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 502 ครั้ง
221 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนพัฒนาองค์กร .xls
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 555 ครั้ง
32 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ผลการประเมินการสำรวจสถานะการพัฒนาองค์การ.doc
ผลการประเมินการสำรวจสถานะการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ Survey Onlineประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 495 ครั้ง
222 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :