เกี่ยวกับกรม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 
ไฟล์แนบ download ขนาดไฟล์ download ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 408 ครั้ง
198 KB ดูข้อมูลออนไลน์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 542 ครั้ง
2 MB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2556.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 490 ครั้ง
216 KB ดูข้อมูลออนไลน์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2556.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 595 ครั้ง
2 MB ดูข้อมูลออนไลน์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2555.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 603 ครั้ง
427 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปีพ.ศ. 2555.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 531 ครั้ง
150 KB ดูข้อมูลออนไลน์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2554 .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 607 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2553 .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 517 ครั้ง
557 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของมาตรการ/โครงการที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.docx
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของมาตรการ/โครงการที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2555 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 506 ครั้ง
13 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แบบฟอร์มการทบทวนมาตรการ/โครงการ หรือเสนอมาตรการ/โครงการใหม่ ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.docx
แบบฟอร์มการทบทวนมาตรการ/โครงการ หรือเสนอมาตรการ/โครงการใหม่ ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2556 แก้ไขล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2556    จำนวนการดาวน์โหลด : 504 ครั้ง
12 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :