ข้อมูลและบริการวิชาการ

แหล่งความรู้

 
ไฟล์แนบ download ขนาดไฟล์ download ดูข้อมูลออนไลน์
หนังสือใหม่ประจำห้องสมุดกรมการบินพลเรือน .docx
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 927 ครั้ง
122 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม(Beyond Budgeting) .pdf
ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม(Beyond Budgeting) แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 680 ครั้ง
753 KB ดูข้อมูลออนไลน์
Re-imagine (การสร้างจินตนาการใหม่) .pdf
Re-imagine (การสร้างจินตนาการใหม่) แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 631 ครั้ง
470 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนผังเชิงยุทะศาสตร์ (Strategy Maps) .pdf
แผนผังเชิงยุทะศาสตร์ (Strategy Maps) แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 702 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
โลกไร้ดุลยภาพ World out of Balance .pdf
โลกไร้ดุลยภาพ World out of Balance แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 560 ครั้ง
338 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ความคิดไร้ขีดจำกัด ปฏิวัติความคิดเพื่อพลิกโฉมองค์กร .pdf
ความคิดไร้ขีดจำกัด ปฏิวัติความคิดเพื่อพลิกโฉมองค์กร แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 627 ครั้ง
300 KB ดูข้อมูลออนไลน์
สำนักบริหารยุทะศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ .pdf
สำนักบริหารยุทะศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 636 ครั้ง
370 KB ดูข้อมูลออนไลน์
การสร้างองค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม .pdf
การสร้างองค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 628 ครั้ง
648 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ที่สุดก็ซีอีโอ .pdf
ที่สุดก็ซีอีโอ แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 720 ครั้ง
671 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :