เกี่ยวกับกรม

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน

 
ไฟล์แนบ download ขนาดไฟล์ download ดูข้อมูลออนไลน์
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 158/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน.pdf
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 158/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 295 ครั้ง
310 KB ดูข้อมูลออนไลน์
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558.pdf
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2558    จำนวนการดาวน์โหลด : 482 ครั้ง
4 MB ดูข้อมูลออนไลน์
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 165/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 477 ครั้ง
395 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเ.pdf
แก้ไขล่าสุด : 26 มิถุนายน 2558    จำนวนการดาวน์โหลด : 521 ครั้ง
622 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ..pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 502 ครั้ง
2 MB ดูข้อมูลออนไลน์
คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่102/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 604 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2552.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 805 ครั้ง
144 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ.pdf
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ พ.ศ.2552 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 722 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :