ข้อมูลและบริการวิชาการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บพ.

 
ไฟล์แนบ download ขนาดไฟล์ download ดูข้อมูลออนไลน์
การขออนุญาตส่งหรือพกพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน.pdf
การขออนุญาตส่งหรือพกพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 466 ครั้ง
3 MB ดูข้อมูลออนไลน์
ค่าธรรมเนียบการขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 543 ครั้ง
356 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการบินพลเรือน.docx
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 613 ครั้ง
4 MB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนที่ความคิดเกี่ยวกับการขอและการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 424 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนที่ความคิดเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน(ส่วนบุคคล).doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 450 ครั้ง
31 KB ดูข้อมูลออนไลน์
คำอธิบายเกี่ยวกับสนามบินเฮลิคอปเตอร์.docx
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 463 ครั้ง
20 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารกรมการบินพลเรือน.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 520 ครั้ง
58 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล บพ.56.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 471 ครั้ง
38 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ระเบียบกรมการบินพลเรือ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมการบินพลเรือน พ.ศ. 2557.pdf
ระเบียบกรมการบินพลเรือ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมการบินพลเรือน พ.ศ. 2557 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 530 ครั้ง
2 MB ดูข้อมูลออนไลน์
แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร.pdf
แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 539 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :