เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
ป.69/2558  
วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2558
3 มิ.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
18 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
12 มิ.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.67/2558  
วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2558
20 เม.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
30 มี.ค. 2558 - 9 เม.ย. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
27 เม.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.66/2558  
วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2558
21 เม.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
30 มี.ค. 2558 - 9 เม.ย. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
29 เม.ย. 2558 - -
เวลา 14:00 ถึง 14:30 น.
ป.65/2558  
วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2558
17 เม.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
27 มี.ค. 2558 - 8 เม.ย. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
24 เม.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.64/2558   9 เม.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
25 มี.ค. 2558 - 2 เม.ย. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
22 เม.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.63/2558  
วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2558
9 เม.ย. 2558 - 9 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
24 มี.ค. 2558 - 2 มี.ค. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
21 เม.ย. 2558 - 21 เม.ย. 2558
เวลา 11:00 ถึง 11:30 น.
ป.62/2558  
วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2558
2 เม.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
18 มี.ค. 2558 - 27 มี.ค. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
10 เม.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.61/2558  
วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2558
1 เม.ย. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
17 มี.ค. 2558 - 26 มี.ค. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
8 เม.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.60/2558  
วันที่ประกาศ : 16 มีนาคม 2558
31 มี.ค. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
16 มี.ค. 2558 - 25 มี.ค. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
7 เม.ย. 2558 - -
เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
ป.59/2558  
วันที่ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
12 มี.ค. 2558 - -
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
24 ก.พ. 2558 - 6 มี.ค. 2558
เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
19 มี.ค. 2558 - -
เวลา 11:30 ถึง 00:00 น.
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 23
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 23
  • Next »
ไปที่หน้า :