จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภท :
  อาคารสำนักงาน
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  ป.63/2558
 • ชื่อประกาศ :
  จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  24 มี.ค. 2558 - 2 มี.ค. 2558 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • ราคาแบบชุดละ :
  8900 THB
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  9 เม.ย. 2558 - 9 เม.ย. 2558 เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  21 เม.ย. 2558 - 21 เม.ย. 2558 เวลา 11:00 ถึง 11:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  24 มีนาคม 2558