จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี