จ้างทำรถเข็นกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร ๓๓๕ คัน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์สำนักงาน
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  ป.69/2558
 • ชื่อประกาศ :
  จ้างทำรถเข็นกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร ๓๓๕ คัน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  18 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • ราคาแบบชุดละ :
  100.- THB
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 มิ.ย. 2558 - - เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  12 มิ.ย. 2558 - - เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
 • วันที่ประกาศ :
  18 พฤษภาคม 2558