หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

 
พิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ”เพชรพัสดุ”และประกาศ...
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ”เพชรพัสดุ”และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559 ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยแก่ น.ส.พิมพรรณ ตุงคะสามน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรมท่าอากาศยาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ที่สังกัดอยู่ในส่วนกลาง ของกรกะทรวงคมนาคม เมื่อว...
6 769 >
วันคล้ายวันสถาปนาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครบรอบ 24 ปี และร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อนำไปให้แก่ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1...
5 679 >
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ”พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกา...
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ”พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายประจำท่าอากาศยาน” เพื่อมอบนโยบายและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ณ โรงแรมไ...
64 1,080 >
พิธีเปิดโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จังหว...
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รวมถึงผู้บริหารหน่วยงาน...
32 876 >
วันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบ 86 ปี
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบ 86 ปี และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ ”ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยนายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาอง...
7 662 >
วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี
นางวรรณา ไกรกมล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนจากกรมท่าอากาศยาน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี และร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ปฏิ...
3 342 >
แถลงข่าวสรุปการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภ...
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการแถลงข่าวสรุปการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของกระทรวงคมนาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คค. นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการกรมเป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข...
13 726 >
งานวันสงการนต์ ประจำปี 2559 กระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร คค.พร้อม นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร ทย. ร่วมทรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิธ ในการนี้ รวค.กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รด...
37 609 >
มอบนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงานตามแผนอำนวยความ...
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงานตามแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 สำหรับกรมท่าอากาศยานได้มีการจัดทำแผนด้านการอำนวยความสะดวก และแผนด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้...
15 567 >
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือในการพ...
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนารูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ (New Business Platform)สำหรับการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอา...
11 783 >
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 19
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 19
  • Next »
ไปที่หน้า :