หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

 

พิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ”เพชรพัสดุ”และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ”เพชรพัสดุ”และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559 ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยแก่ น.ส.พิมพรรณ ตุงคะสามน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรมท่าอากาศยาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ที่สังกัดอยู่ในส่วนกลาง ของกรกะทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมชั้น 1 กรมประชาสัมพันธ์
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 7 กันยายน 2559 03:29:01
827 อ่าน