ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดเครื่องบิน และไฟส่องถนน ที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดเครื่องบิน และไฟส่องถนน ที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • วันที่ประกาศ :
  28 พฤศจิกายน 2559
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2