ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมการกำเนิดรังสี X-RAY จำนวน 3 ชุด ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมการกำเนิดรังสี X-RAY จำนวน 3 ชุด ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • วันที่ประกาศ :
  28 พฤศจิกายน 2559
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2