ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระและอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระและอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • วันที่ประกาศ :
  28 พฤศจิกายน 2559
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2