ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผู้โดยสารขาออก ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผู้โดยสารขาออก ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • วันที่ประกาศ :
  28 พฤศจิกายน 2559
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2