ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานแพร่ จังหวัดแพร่