ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช