ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 7 แห่ง