ข้อมูลและบริการวิชาการ

AEC คืออะไร

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2556 09:04:08
44185 อ่าน

 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

    1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
    2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

    3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
    4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

โดยให้แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆดังนี้

    1. พม่า            : สาขาเกษตรและประมง
    2. มาเลเซีย     : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 
    3. อินโดนีเซีย  : สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
    4. ฟิลิปปินส์    : สาขาอิเล็กทรอนิกส์
    5. สิงคโปร์      : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
    6. ไทย            : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN)

การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดๆใน AEC โดยอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆ เช่น

    1. การลงทุนจะเสรีมาก ๆ คือ  ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้  ประเทศที่การศึกษาระบบดี ๆ ก็จะมาเปิดโรงเรียนในบ้านเรา อาจทำให้
        โรงเรียนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีลำบาก

    2. ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean และไทยอาจจะเด่นในเรื่อง การ
        จัดการประชุมต่าง ๆ,  การแสดงนิทรรศการ,  ศูนย์กระจายสินค้า  และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วย เนื่องจากอยู่ตรงกลาง
        อาเซียน   และการบริการ   ด้านการแพทย์   และสุขภาพจะเติบโต  อย่างมาก  เช่นกัน  เพราะ  จะผสมผสานส่งเสริมกัน  กับ
        อุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ต่างชาติจะมีราคาสูงมาก

    3. การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย  25%  ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง  เช่น   รถยนต์,  การท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่
        อุตสาหกรรม  ที่น่าห่วงของไทย  คือ  ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก  เช่น  ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรรมสิ่งทอจะได้รับผล
        กระทบ เนื่องจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรม สิ่งทอ โดยผู้ลงทุนอาจย้ายฐาน
        การผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะมากนัก ค่าแรงจึงถูก

    4. เรื่องภาษาอังกฤษ  จะเป็นสิ่งที่สำคัญ  อย่างมาก  เนื่องจากจะมีคนอาเซียน  เข้ามาอยู่ในไทยมากมายไปหมด  และมักจะพูด
        ภาษาไทยไม่ค่อยได้   แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐานแจ้งว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน  AEC)  บางทีเรา
        นึกว่าคนไทย  ไปทักพูดคุยด้วย  แต่เค้าพูดภาษาอังกฤษกลับมา   เราอาจเสียความมั่นใจได้  ส่วนสิ่งแวดล้อมนั้น ป้ายต่างๆ
        หนังสือพิมพ์,  สื่อต่าง ๆ  จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดูป้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นตัวอย่าง) และจะมีโรงเรียนสอนภาษา
        มากมาย หลากหลายหลักสูตร

    5. การค้าขายบริเวณชายแดน   จะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาทน้อยลงมากแต่จะมีปัญหา
        เรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย

    6. เมืองไทย  จะไม่ขาดแรงงาน   ที่ไร้ฝีมืออีกต่อไปเพราะแรงงานจะเคลื่อย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชาเข้ามาทำงานใน
        ไทยมากขึ้น  แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน และยังมีปัญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
        อันนี้รัฐบาลควรระวัง

    7. คนไทย  ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปทำงานเมืองนอก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (ที่จะให้สิงคโปร์
        เป็นหัวหอกหลัก)  เพราะชาวไทยเก่ง    แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมาก  อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมาก   แต่พวกชาวต่าง
        ชาติก็จะมาทำงานในไทยมากขึ้นเช่นกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เก่งๆ มาทำงานกับเราก็ได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
        กลาง บริษัท software ในไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กับ บริษัทต่างชาติให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะสมองไหล

    8. อุตสาหกรรมโรงแรม,  การท่องเที่ยว,   ร้านอาหาร,  รถเช่า  บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น  เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น
        และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นจุดขนส่ง

    9. สาธารณูปโภค   ในประเทศไทย   หากเตรียมพร้อมไม่ดี   อาจขาดแคลนได้   เช่น ชาวพม่า  มาคลอดลูกในไทย   ก็ต้องใช้
        โรงพยาบาลในไทยเป็นต้น

    10. กรุงเทพฯ   จะแออัดอย่างหนัก  เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมืองหลวงของไทย โดยเมืองหลวง
          อาจมีสำนักงาน  ของต่างชาติมาตั้งมากขึ้น รถจะติดอย่างมาก สนามบินสุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น (ปัจจุบันมีโครงการที่จะ
          ขยายสนามบินแล้ว)

    11. ไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลก  ในการผลิตอาหาร  เพราะ knowhow ในไทยมีเยอะประสบการณ์สูง และบริษัทอาหารใน
          ไทยก็แข็งแกร่ง ประกอบทำเลที่ตั้งเหมาะสมอย่างมาก แม้จะให้พม่าเน้นการเกษตร แต่ทางประเทศไทยเองคงไปลงทุนใน
          พม่าเรื่องการเกษตรแล้วส่งออก ซึ่งก็ถือเป็นธุรกิจของคนไทยที่ชำนาญ อยู่แล้ว

    12. ปัญหาสังคม  จะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจาก จะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น, ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทย
          ทำงาน  กับคนต่างชาติ  ที่ด้อยกว่า  อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้,  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์,
          กัมพูชาทาวน์,  ปัญหาอาจญากรรมจะรุนแรง  สถิติการก่ออาชญากรรม  จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะทำ
          ผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

การขนส่งที่เปลี่ยนแปลง East-West Economic Corridor (EWEC)

จะมีการขนส่งจากท่าเทียบเรือทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้ายเวียดนาม-ไทย-พม่า มีระยะทางติดต่อกันโดยประมาณ 1,300 กม.อยู่ในเขตประเทศไทยถึง 950 กม. ลาว 250 กม. เวียนดนาม 84 กม.เส้นทางเริ่มที่ เมืองท่าดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในประเทศ ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นเข้าไปยังประเทศพม่าไปเรื่อยๆ ถึงอ่าวเมาะตะมะ ที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่อินเดีย

มันจะมีผลที่ดีคือ การขนส่ง logistic ใน AEC จะพัฒนาอีกมาก และจากาการที่ไทยอยู่ตรงกลางทำให้เราขายของได้มากขึ้นเพราะเราจะส่งของไปท่า เรือทางฝั่งซ้ายก็ได้ ทางฝั่งขวาก็ได้ ที่ดินในไทยบริเวณดังกล่าวก็น่าจะมีราคาสูงขึ้นและที่พม่ายังมี โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงการ “ทวาย” (ศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่,ท่าเรือขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบัน Italian-Thai Development PLC ได้รับสัมปทานในการก่อสร้างแล้ว) ที่เส้นทางสอดคล้องกับ East West Economic Corridor โดยทวายจะกลายเป็นทางออกสู่ทะเลจุดใหม่ที่สำคัญมากต่ออาเซียน เพราะในอดีตทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียจำเป็นต้องใช้ท่าเรือของสิงคโปร์เท่า นั้น ขณะเดียวกันโปรเจกต์ทวายนี้ยังเป็นต้นทางรับสินค้าจากฝั่งมหาสมุทรอินเดีย หรือสินค้าที่มาจากฝั่งยุโรปและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซ ซึ่งจะถูกนำเข้าและแปรรูปในโรงงานปิโตรเคมีภายในพื้นที่โปรเจกต์ทวาย เพื่อส่งผ่านไทยเข้าไปยังประเทศกลุ่มอินโดจีนเช่น ลาว กัมพูชา และไปสิ้นสุดปลายทางยังท่าเรือดานังประเทศเวียดนาม และจะถูกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและจีน

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ที่สำคัญตอนนี้คือ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยๆเราก็จะได้สื่อสารทางธุรกิจได้ เพราะหากสื่อสารไม่ได้ เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องทำอะไรต่อ และถ้าจะหาลูกค้าแค่ในไทยก็อาจไม่เพียงพอแล้วเพราะ ธุรกิจต่างชาติก็จะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเราแน่นอน เรื่อง AEC จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ธุรกิจและคนไทยต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมให้ดี

บทความโดย : www.thai-aec.com 05 มีนาคม 2555