ข้อมูลและบริการวิชาการ

การขอ Location Indicator ของสนามบิน

วันที่ : 8 มกราคม 2557 03:38:11
28783 อ่าน

การขอ Location Indicator ของสนามบิน
ข้อมูลประกอบในการขอ

1. สถานที่ตั้ง
2. จุดพิกัดของสนามบินในระบบ WGS-84 (Aerodrome Reference Point)
3. Location Indicator ที่ต้องการ
4. ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน