ข้อมูลและบริการวิชาการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558 10:06:28
27715 อ่าน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ไฟล์แนบ

2554.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2131 ครั้ง
977 KB ดูข้อมูลออนไลน์
2555.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 1721 ครั้ง
258 KB ดูข้อมูลออนไลน์
2556-center.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 1990 ครั้ง
5 MB ดูข้อมูลออนไลน์
2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน ปี 2556 มิ.ย. - ก.ย. 56.pdf
วันที่ : 23 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 1336 ครั้ง
248 KB ดูข้อมูลออนไลน์
2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน ปี 2556 ต.ค. 55 - พ.ค. 56.pdf
วันที่ : 23 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 1369 ครั้ง
310 KB ดูข้อมูลออนไลน์
2557 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผุ้รับบริการต่อท่าอากาศยาน ปี 2557.pdf
วันที่ : 23 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 1535 ครั้ง
600 KB ดูข้อมูลออนไลน์
2558 ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดของกรมการ
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 1137 ครั้ง
640 KB ดูข้อมูลออนไลน์