ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา E-Bidding

จัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนองและท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนองและท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • รายละเอียด :

  วงเงินงบประมาณ ปี 2560 : 12,000,000.-บ.

  รับฟังประชาพิจารณ์ได้ที่ e-mail :

  doaprocurement@airports.go.th

 • วันที่ประกาศ :
  16 พฤศจิกายน 2559
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  21 พฤศจิกายน 2559
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2
  3