ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา E-Bidding

ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูด จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  วงเงินงบประมาณ ปี 2560 : 16,000,000.-บ.

  รับฟังประชาพิจารณ์ได้ที่ e-mail :

  doaprocurement@airports.go.th

 • วันที่ประกาศ :
  18 พฤศจิกายน 2559
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  23 พฤศจิกายน 2559
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2