ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา E-Bidding

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบไฟทางวิ่ง ระบบไฟนำร่อน (PAPI) ไฟป้าย Taxi Guidance Sign ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี